OBCHODNÝ REGISTER  bez starostí

Ready-made spoločnosti

Kúpa ready-made spoločnosti Vám umožní skrátiť lehotu začatia podnikania. Ready-made spoločnosť je nami založená spoločnosť so splateným základným imaním pripravená na okamžité podnikanie, ktorá nikdy nerealizovala žiadnu obchodnú transakciu.

Aktuálna ponuka

Obchodné menoIČOZápis OR Cena
Elepa s.r.o.50 844 76820.4.2017   490,- €
Liona s.r.o.50 844 86519.4.2017   490,- €
Jettu s.r.o.50 807 10212.4.2017   490,- €
Jolie s.r.o.50 751 28010.3.2017   490,- €
Washington s.r.o.50 751 1314.3.2017   490,- €
Huberto s.r.o.50 750 6824.3.2017   490,- €
Clarka s.r.o.50 743 16322.2.2017   490,- €

Detaily služby

Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek spracujeme dokumenty na prevod spoločnosti. Dokumenty môžete následne podpísať na osobnom stretnutí u nás v kancelárii alebo u notára alebo na matrike kdekoľvek v SR. Podpísanie je možné tiež na určených miestach v Českej republike alebo na každom konzulárnom úrade SR v zahraničí. Dokumenty nám doručíte a my zariadime prepis spoločnosti v obchodnom registri.

V každej spoločnosti je možné vykonať ľubovoľné zmeny – okrem samozrejmého prevodu obchodného podielu a zmeny konateľa pôjde najmä o zmenu obchodného mena, sídla alebo predmetu činnosti.

Dokumentáciu na prevod ready-made spoločnosti spracujeme bezodkladne. Zmena konateľa je účinná samotným podpisom dokumentov (možnosť konať v mene spoločnosti). Zmena spoločníka je účinná až zápisom v obchodnom registri, ktorý zvyčajne prebehne v lehote do 8 pracovných dní.


Copyright 2011 - 2017 ©  Davis & Morgan services s.r.o.