VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Ready-made spoločnosti

Kúpa ready-made spoločnosti Vám umožní skrátiť lehotu začatia podnikania. Ready-made spoločnosť je nami založená spoločnosť so splateným základným imaním pripravená na okamžité podnikanie, ktorá nikdy nerealizovala žiadnu obchodnú transakciu.

Aktuálna ponuka

Obchodné menoIČOZápis OR Cena
Desktop s.r.o.51 716 69130.5.2018   490,- €
Ethera s.r.o.51 716 76326.5.2018   490,- €
Crypton s.r.o.51 716 82826.5.2018   490,- €
Accessibility s.r.o.51 716 87926.5.2018   490,- €
Upcoming s.r.o.51 718 05725.5.2018   490,- €
Download s.r.o.51 717 23925.5.2018   490,- €
Gradient s.r.o.51 717 09323.5.2018   490,- €
Whitesnake s.r.o.51 716 75522.5.2018   490,- €
Registrar s.r.o.51 716 84416.5.2018   490,- €
Jackie s.r.o.51 716 71216.5.2018   490,- €
Licence s.r.o.51 707 83711.5.2018   490,- €
Attribute s.r.o.51 701 4485.5.2018   490,- €
Anulu s.r.o.51 687 3993.5.2018   490,- €
Fiha s.r.o.51 688 3791.5.2018   490,- €
Quinto s.r.o.51 688 2801.5.2018   490,- €
Xml s.r.o.51 688 4681.5.2018   490,- €
Papka s.r.o.51 688 02628.4.2018   490,- €
Ubolt s.r.o.51 440 86528.4.2018   490,- €
Result s.r.o.51 440 73326.4.2018   490,- €
Slideshow s.r.o.51 440 59812.4.2018   490,- €
Pound s.r.o.51 442 38811.4.2018   490,- €
Indu s.r.o.51 440 67929.3.2018   490,- €
Nette s.r.o.51 440 92023.3.2018   490,- €
Script s.r.o.51 443 01512.4.2018   490,- €
Ernste s.r.o.51 441 18723.3.2018   490,- €
Arzt s.r.o.51 441 5948.3.2018   490,- €
S7 s.r.o.51 283 34427.2.2018   490,- €
Kaira s.r.o.51 250 5278.12.2017   490,- €
Yacht s.r.o.51 108 37215.9.2017   490,- €
Darkcastle s.r.o.50 991 27215.7.2017   490,- €

Detaily služby

Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek spracujeme dokumenty na prevod spoločnosti. Dokumenty môžete následne podpísať na osobnom stretnutí u nás v kancelárii alebo u notára alebo na matrike kdekoľvek v SR. Podpísanie je možné tiež na určených miestach v Českej republike alebo na každom konzulárnom úrade SR v zahraničí. Dokumenty nám doručíte a my zariadime prepis spoločnosti v obchodnom registri.

V každej spoločnosti je možné vykonať ľubovoľné zmeny – okrem samozrejmého prevodu obchodného podielu a zmeny konateľa pôjde najmä o zmenu obchodného mena, sídla alebo predmetu činnosti.

Dokumentáciu na prevod ready-made spoločnosti spracujeme bezodkladne. Zmena konateľa je účinná samotným podpisom dokumentov (možnosť konať v mene spoločnosti). Zmena spoločníka je účinná až zápisom v obchodnom registri, ktorý zvyčajne prebehne v lehote do 8 pracovných dní.


Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk