VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Ready-made spoločnosti

Kúpa ready-made spoločnosti Vám umožní skrátiť lehotu začatia podnikania. Ready-made spoločnosť je nami založená spoločnosť so splateným základným imaním pripravená na okamžité podnikanie, ktorá nikdy nerealizovala žiadnu obchodnú transakciu.

Aktuálna ponuka

Obchodné menoIČOZápis OR Cena
Tenden s.r.o.51 240 96312.12.2017   490,- €
Marfeld s.r.o.51 241 01310.12.2017   490,- €
Zerg s.r.o.51 240 97112.12.2017   490,- €
Kaira s.r.o.51 250 5278.12.2017   490,- €
Cveng s.r.o.51 220 5048.12.2017   490,- €
Dobi s.r.o.51 166 3486.12.2017   490,- €
Torque s.r.o.51 220 2111.12.2017   490,- €
Fusione s.r.o.51 227 52529.11.2017   490,- €
Darga s.r.o.51 222 65528.11.2017   490,- €
Konga s.r.o.51 134 2099.11.2017   490,- €

Detaily služby

Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek spracujeme dokumenty na prevod spoločnosti. Dokumenty môžete následne podpísať na osobnom stretnutí u nás v kancelárii alebo u notára alebo na matrike kdekoľvek v SR. Podpísanie je možné tiež na určených miestach v Českej republike alebo na každom konzulárnom úrade SR v zahraničí. Dokumenty nám doručíte a my zariadime prepis spoločnosti v obchodnom registri.

V každej spoločnosti je možné vykonať ľubovoľné zmeny – okrem samozrejmého prevodu obchodného podielu a zmeny konateľa pôjde najmä o zmenu obchodného mena, sídla alebo predmetu činnosti.

Dokumentáciu na prevod ready-made spoločnosti spracujeme bezodkladne. Zmena konateľa je účinná samotným podpisom dokumentov (možnosť konať v mene spoločnosti). Zmena spoločníka je účinná až zápisom v obchodnom registri, ktorý zvyčajne prebehne v lehote do 8 pracovných dní.


Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk