OBCHODNÝ REGISTER  bez starostí

Ready-made spoločnosti

Kúpa ready-made spoločnosti Vám umožní skrátiť lehotu začatia podnikania. Ready-made spoločnosť je nami založená spoločnosť so splateným základným imaním pripravená na okamžité podnikanie, ktorá nikdy nerealizovala žiadnu obchodnú transakciu.

Aktuálna ponuka

Obchodné menoIČOZápis OR Cena
Lata s.r.o.50 991 70119.7.2017   490,- €
Kajla s.r.o.50 956 16720.6.2017   490,- €
NXA s.r.o.50 946 13715.6.2017   490,- €
Tona s.r.o.50 945 19013.6.2017   490,- €
Atama s.r.o.50 946 05610.6.2017   490,- €
Bounty s.r.o.50 845 94220.5.2017   490,- €
Elepa s.r.o.50 844 76820.4.2017   490,- €

Detaily služby

Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek spracujeme dokumenty na prevod spoločnosti. Dokumenty môžete následne podpísať na osobnom stretnutí u nás v kancelárii alebo u notára alebo na matrike kdekoľvek v SR. Podpísanie je možné tiež na určených miestach v Českej republike alebo na každom konzulárnom úrade SR v zahraničí. Dokumenty nám doručíte a my zariadime prepis spoločnosti v obchodnom registri.

V každej spoločnosti je možné vykonať ľubovoľné zmeny – okrem samozrejmého prevodu obchodného podielu a zmeny konateľa pôjde najmä o zmenu obchodného mena, sídla alebo predmetu činnosti.

Dokumentáciu na prevod ready-made spoločnosti spracujeme bezodkladne. Zmena konateľa je účinná samotným podpisom dokumentov (možnosť konať v mene spoločnosti). Zmena spoločníka je účinná až zápisom v obchodnom registri, ktorý zvyčajne prebehne v lehote do 8 pracovných dní.


Copyright 2011 - 2017 ©  Davis & Morgan services s.r.o.