OBCHODNÝ REGISTER  bez starostí

Referencie

Naša spoločnosť za viac ako 7 rokov existencie obstarala a doručila pre klientov približne 7000 výpisov z obchodného a živnostenského registra, založila 300 obchodných spoločností a družstiev, zrealizovala široké spektrum zmien v 2000 obchodných spoločnostiach.


Našu spoľahlivosť potvrdzuje dlhoročné partnerstvo pri obstarávaní výpisov z obchodného registra s ekonomickým magazínom TREND.sk.


Copyright 2011 - 2017 ©  Davis & Morgan services s.r.o.