VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Referencie

Naša spoločnosť za viac ako 7 rokov existencie obstarala a doručila pre klientov približne 7000 výpisov z obchodného a živnostenského registra, založila 300 obchodných spoločností a družstiev, zrealizovala široké spektrum zmien v 2000 obchodných spoločnostiach.


Našu spoľahlivosť potvrdzuje dlhoročné partnerstvo pri obstarávaní výpisov z obchodného registra s ekonomickým magazínom TREND.sk.


Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk