VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Virtuálne sídlo

Prevádzkujeme virtuálne sídlo pre obchodné spoločnosti, podnikateľov či iné subjekty (neziskové organizácie, nadácie, atď.) na troch adresách:
Lokalita Ulica Cena
Bratislava – Staré mesto Tallerova 4 13 € / mesiac
Bratislava – Ružinov Košická 52/A 10 € / mesiac
Bratislava – Nové Mesto Račianska 88 B 13 € / mesiac

Výhody

  • atraktívne adresy sídel spoločnosti
  • miestne príslušný Daňový úrad Bratislava
  • minimalizované prevádzkové náklady
  • evidencia prijatej pošty on-line, už nikdy sa Vám žiadna zásielka nestratí
  • e-mailová notifikácia o prijatých zásielkách

Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk