Vážení klienti, počas vianočných sviatkov v období od 23.12.2015 do 06.01.2016 nebudeme obstarávať výpisy z obchodného registra. Objednávky s plánovaným vybavením v tomto období budú vybavené a odoslané až 07.01.2016. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok.

VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA

komfortne doručený až k Vám
v listinnej podobe a použiteľný na právne úkony
Ponúkame Vám obstaranie aktuálneho výpisu z OR ľubovoľnej obchodnej spoločnosti a spoľahlivé doručenie kdekoľvek na Slovensku bez toho, aby ste museli opustiť pohodlie Vášho domova alebo kancelárie. Veríme, že naša služba Vám ušetrí čas a starosti. Objednávku zrealizujete vyplnením krátkeho formulára bez nutnosti registrácie. Objednajte on-linevýpis z obchodného registra


Význam výpisu z obchodného registra použiteľného na právne úkony
Výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony je dôležitým dokladom preukazujúcim rozhodujúce skutočnosti o obchodnej spoločnosti. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným ním napríklad konateľ pred tretími osobami osvedčuje existenciu spoločnosti ako aj svoje oprávnenie konať v jej mene stanoveným spôsobom. Aktuálny výpis z OR by sa mal pripájať ku každému písomnému právnemu úkonu obchodnej spoločnosti. Výpis z obchodného registra sa ďalej vyžaduje aj pri množstve iných úkonov spoločnosti a je neodmysliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Aktuálnosť výpisu z obchodného registra
Dôležitá je aktuálnosť výpisu z obchodného registra, nakoľko v niektorých prípadoch samotné právne predpisy stanovujú, že akceptovaným môže byť iba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace. Ideálne je preto obstáravať aktuálny výpis z OR Vašej spoločnosti v pravidelných intervaloch (napríklad každé tri mesiace). Na internete je oficiálny obchodný register dostupný na adrese www.orsr.sk. Ostatné webové stránky, ktoré sa tvária ako obchodný register, sú iba súkromnými databázami a na nich dostupné údaje nie je možné v žiadnom prípade považovať za záväzné.
Osoby oprávnené vydať výpis z obchodného registra
V súčasnosti sú osobami oprávnenými vydávať výpisy z obchodného registra použiteľné na právne úkony iba príslušné registrové súdy v zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a notárske úrady v zmysle zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Okrem notára a príslušného obchodného registra je už možné získať výpis použiteľný na právne úkony za poplatok aj na vybraných poštách, ktoré sú zaradené do siete IOM (Integrované obslužné miesta).
Copyright 2011 - 2016 ©  IURA Capital, s. r. o.