VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Základné informácie o službe

Listinný výpis z obchodného registra na právne úkony obstaráme a doručíme Vám poštou alebo kuriérom. Obstarávaný výpis z obchodného registra je v listinnej podobe a použiteľný na právne úkony (napr. pri uzatváraní zmlúv, pri zriaďovaný účtu v banke, pri účasti spoločnosti vo verejnej súťaži).

Obstaranie výpisu

Výpis z obchodného registra obstaráme bezodkladne po zaznamenaní úhrady (platba vopred) alebo prijatí objednávky (platba po doruceni) počas pracovných dní medzi 9:00 a 15:00 hod. Pokiaľ k uvedenému dôjde v pracovný deň po 15:00 hod alebo cez víkend, sviatok alebo deň pracovného pokoja, výpis obstaráme nasledujúci pracovný deň.


Ceny
Počet kusov Cena za 1 ks
1 8,50 €
2 - 3 7,50 €
4 a viac 6,50 €Spôsoby doručenia
Doporučený list 1. trieda Doručenie Slovenskou poštou nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bol výpis obstaraný. 1,50 €
Kuriér Slovensko Doručenie kuriérom Slovenskej pošty nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bol výpis obstaraný. 5,90 €

Doručenie je možné aj do zahraničia, do Českej republiky stojí 2,60 €. Pre doručenie do iného štátu nás prosím kontaktujte.


Typy platby
Vopred
(prevod alebo vklad na účet)
Po odoslaní objednávky vykonáte úhradu podľa pokynov. Platbu zvyčajne zaznamenáme ihneď alebo nasledujúci pracovný deň v závislosti od spôsobu úhrady. Zaznamenanie úhrady pri prevode z inej banky môžte urýchliť zaslaním potvrdenia o úhrade. Vyúčtovacia faktúra bude súčasťou zásielky.
Po doručení
(na základe vystavenej faktúry)
Úhradu vykonáte na základe faktúry priloženej k doručenému výpisu. Splatnosť faktúry je 5 dní. Po odoslní objednávky vyžadujeme pri nových zákazníkoch overenie údajov zaslaním SMS správy, ktorá nie je dodatočne spoplatnená.Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk