OBCHODNÝ REGISTER  bez starostí

Výpis z obchodného registra

Listinný výpis z obchodného registra na právne úkony obstaráme a doručíme Vám poštou alebo kuriérom.

Objednávka

Detaily služby

Obstarávaný výpis z obchodného registra je v listinnej podobe a použiteľný na právne úkony (napr. pri uzatváraní zmlúv, pri zriaďovaný účtu v banke, pri účasti spoločnosti vo verejnej súťaži). Cena za 1 ks výpisu je  6,50 €.


Obstaranie výpisu
Výpis z obchodného registra obstaráme bezodkladne po zaznamenaní úhrady (platba vopred) alebo prijatí objednávky (platba po doruceni) počas pracovných dní medzi 9:00 a 15:00 hod. Pokiaľ k uvedenému dôjde v pracovný deň po 15:00 hod alebo cez víkend, sviatok alebo deň pracovného pokoja, výpis obstaráme nasledujúci pracovný deň.


Spôsoby doručenia
Doporučený list 1. trieda Doručenie Slovenskou poštou nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bol výpis obstaraný. 1,50 €
Kuriér Slovensko Doručenie kuriérom Slovenskej pošty nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bol výpis obstaraný. 5,90 €
Kuriér Express Bratislava Doručenie kuriérom v Bratislave do 3 hodín od obstarania výpisu. Okrem mestských častí Záhorská Bystrica, Devínska N. Ves, Devín, Jarovce, Rusovce, Čunovo, Vajnory 7,00 €

Doručenie je možné aj do zahraničia, do Českej republiky stojí 2,60 €. Pre doručenie do iného štátu nás prosím kontaktujte.


Typy platby
Vopred (prevodom alebo vkladom na účet) Po odoslaní objednávky vykonáte úhradu podľa pokynov. Platbu zvyčajne zaznamenáme ihneď alebo nasledujúci pracovný deň v závislosti od spôsobu úhrady. Zaznamenanie úhrady pri prevode z inej banky môžte urýchliť zaslaním potvrdenia o úhrade. Vyúčtovacia faktúra bude súčasťou zásielky.
Po doručení (na základe vystavenej faktúry) Úhradu vykonáte na základe faktúry priloženej k doručenému výpisu. Splatnosť faktúry je 5 dní. Po odoslní objednávky vyžadujeme pri nových zákazníkoch overenie údajov zaslaním SMS správy, ktorá nie je dodatočne spoplatnená.Apostille a úradné preklady
Apostille Obstaranie medzinárodnej osvedčovacej doložky Apostille na výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra v lehote do 3 pracovných dní 30 € / výpis
Úradný preklad do anglického jazyka Lehota do 3 pracovných dní 25 € / strana
Úradný preklad do iného jazyka Lehota do 7 pracovných dní dohodou


Copyright 2011 - 2017 ©  Davis & Morgan services s.r.o.