OBCHODNÝ REGISTER  bez starostí

Výpis zo živnostenského registra

Ponúkame Vám obstaranie aktuálneho výpisu zo živnostenského registra ľubovoľného subjektu a spoľahlivé doručenie bez toho, aby ste museli opustiť pohodlie Vášho domova alebo kancelárie. Výpis je v listinnej podobe a je použiteľný na právne úkony.


Objednávka

Detaily služby

Obstarávaný výpis zo živnostenského registra je verejným výpisom v listinnej podobe a je použiteľný na právne úkony (napr. pri uzatváraní zmlúv, pri zriaďovaný účtu v banke, pri účasti spoločnosti vo verejnej súťaži). Cena za 1 ks výpisu je 12,50 €.


Obstaranie výpisu
Výpis zo živnostenského registra obstaráme bezodkladne po zaznamenaní úhrady (platba vopred) alebo prijatí objednávky (platba po doruceni) počas pracovných dní medzi 9:00 a 13:00 hod. Pokiaľ k uvedenému dôjde v pracovný deň po 13:00 hod alebo cez víkend, sviatok alebo deň pracovného pokoja, výpis obstaráme nasledujúci pracovný deň.


Spôsoby doručenia
Doporučený list 1. trieda Doručenie Slovenskou poštou nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bol výpis obstaraný. 1,50 €
Kuriér Slovensko Doručenie kuriérom Slovenskej pošty nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bol výpis obstaraný. 5,90 €
Kuriér Express Bratislava Doručenie kuriérom v Bratislave do 3 hodín od obstarania výpisu. Okrem mestských častí Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, Jarovce, Rusovce, Čunovo, Vajnory 7,00 €


Typy platby
Vopred (prevodom alebo vkladom na účet) Po odoslaní objednávky vykonáte úhradu podľa pokynov. Platbu zvyčajne zaznamenáme ihneď alebo nasledujúci pracovný deň v závislosti od spôsobu úhrady. Zaznamenanie úhrady pri prevode z inej banky môžte urýchliť zaslaním potvrdenia o úhrade. Vyúčtovacia faktúra bude súčasťou zásielky.
Po doručení (na základe vystavenej faktúry) Úhradu vykonáte na základe faktúry priloženej k doručenému výpisu. Splatnosť faktúry je 5 dní. Po odoslní objednávky vyžadujeme pri nových zákazníkoch overenie údajov zaslaním SMS správy, ktorá nie je dodatočne spoplatnená.


Doručenie je možné aj do zahraničia. Po dohode je možné zariadiť úradný preklad výpisu zo živnostenského registra do anglického, nemeckého alebo iného cudzieho jazyka. Rovnako tak je možné zariadiť ošetrenie výpisu overovacou doložkou Apostille.

Copyright 2011 - 2017 ©  Davis & Morgan services s.r.o.