OBCHODNÝ REGISTER  bez starostí

Založenie spoločnosti

Spoľahlivé založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a akciovej spoločnosti na kľúč. Z Vašej strany sa vyžaduje iba poskytnutie údajov a podpísanie dokumentácie.
Založenie Cena
s.r.o. 249 €
v.o.s. 299 €
k.s. 299 €
a.s. 899 €

Ceny sú vrátane súdneho poplatku a správnych poplatkov za voľné živnosti.


Priebeh založenia spoločnosti
  1. Odkonzultujeme Vaše požiadavky;
  2. Spracujeme dokumentáciu a odošleme Vám ju na podpis, prípadne zariadime stretnutie u notára;
  3. Dokumenty nám doručíte a my zariadime ohlásenie na živnostenskom úrade a následný zápis v obchodnom registri.

Časový rámec založenia spoločnosti
Proces založenia spoločnosti trvá zvyčajne 12 – 14 pracovných dní pri dobrej súčinnosti klienta a dodržania zákonných lehôt príslušnými orgánmi, z toho 1 deň pripadá na spracovanie dokumentácie, 5 dní na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a do 8 pracovných dní na zápis v obchodnom registri.

Copyright 2011 - 2017 ©  Davis & Morgan services s.r.o.