VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Zmeny v obchodnom registri

Spoľahlivo zariadime zrealizovanie zápisu zmeny údajov v obchodnom registri akejkoľvek obchodnej spoločnosti alebo iného subjektu zapísaného v OR. Naša spoločnosť za 7 rokov existencie zrealizovala široké spektrum zmien vo viac ako 2000 obchodných spoločnostiach.

Cena

Zápísanie 1 ľubovolnej zmeny do OR 95 €
Zápísanie 2 ľubovolných zmien do OR 115 €
Zápísanie viacerých zmien do OR 135 €

Cena zahŕňa aj ohlásenie na živnostenskom úrade, pokiaľ sa vyžaduje. Zahrnuté sú aj správne poplatky za voľné živnosti a súdny poplatok. V prípade viazanej alebo remeselnej živnosti je doplatok 15 EUR za každú takú živnosť. Cena nezahŕňa notárske poplatky za overenie podpisov a spísanie notárskej zápisnice, pokiaľ sa vyžaduje.Objednajte on-line
Objednajte telefonicky    0948 115 110
Detaily služby

Realizované zmeny v obchodnom registri
zmena sídla zmena konateľa
zmena spoločníka (prevod podielu) zmena predmetu činnosti
zmena obchodného mena zmena osobných údajov konateľa / spoločníka
zriadenie prokúry zvýšenie základného imania

V prípade záujmu je možné zrealizovať zápis aj iných zmien v obchodnom registri, vrátane zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti. Podmienky dohodou.


Postup
Po prijatí objednávky nám poskytnete údaje potrebné na spracovanie dokumentácie. Následne Vám zašleme zálohovú faktúru na úhradu. Najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí úhrady Vám zašleme spracované dokumenty s pokynmi pre ich podpísanie. Podpísané dokumenty nám doručíte a my zariadime potrebný zápis v obchodnom registri (prípadne aj predchádzajúce ohlásenie na živnostenskom úrade). V niektorých prípadoch sa môže naviac vyžadovať spísanie notárskej zápisnice u notára.


Lehoty
Vašu objednávku spracujeme počas pracovných dní väčšinou bezodkladne. Spracovaná dokumentácia Vám bude zaslaná najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí úhrady. Na ohlásenie na živnostenskom úrade pripadá najviac päť pracovných dní od prijatia podpísaných dokumentov od Vás a zápis v obchodnom registri trvá zvyčajne do 8 pracovných dní.
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk