VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Ako požiadať o výpis z obchodného registra?

Napriek snahe o zvýšenie dostupnosti výpisov z obchodného registra v poslednom období, ktorá svoje zhmotnenie dostala v podobe IOM na vybraných slovenských poštách a informačného systému notárskej komory a ministerstva spravodlivosti umožňujúcemu notárom vydávať výpisy na právne úkony na počkanie, mechanizmus obstarávanie výpisov z obchodného registra stále nesie určité prvky zbytočnej formálnosti.

Aj preto pri snahe o získanie výpisu z obchodného registra u notára budete musieť predložiť svoj občiansky preukaz (aby bolo jasné, kto o výpis žiada) a tiež podpísať notárom vytlačenú žiadosť o zhotovenie výpisu z obchodného registra podľa Vášho zadania. Obdobnej formalite sa nevyhnete ani pri obstarávaní výpisu na pošte cez IOM alebo na príslušnom registrovom súde.

Formálnej žiadosti o výpis z obchodného registra na právne úkony Vás ušetrí objednávka výpisu cez internet. Naša spoločnosť zabezpečí jeho obstaranie a doručenie na Vami želané miesto kdekoľvek na Slovensku.
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk