VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Podnikateľský účet

Mnoho podnikateľov pri začatí podnikania zisťuje či je potrebné si založiť aj podnikateľský účet. Odpoveď je nie, žiadny zákon neukladá povinnosť založiť osobitný účet pre firmu. Podnikateľský účet však poskytuje mnoho výhod, no čakajú vás aj isté obmedzenia či poplatky.

Ak sa rozhodnete založiť si podnikateľský účet, tak budete musieť v banke doložiť pár dokladov k zriadeniu. Podnikateľský účet sa poskytuje len podnikateľom, tak je potrebné predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. K oprávneniu treba pridať ešte doklad o totožnosti.

Skoršie založenie účtu, ešte pred vznikom eseročky, zákon povoľuje. Túto situáciu nám upravuje Obchodný zákonník: Obchodný zákonník umožňuje konať v mene spoločnosti pred jej vznikom jej zakladateľom alebo členom štatutárneho orgánu. Právne úkony vykonané v mene spoločnosti, ktoré nie sú nevyhnutné na založenie spoločnosti, je možné uzavrieť aj s tzv. odkladacou podmienkou. Účinnosť takýchto právnych úkonov bude podmienená nasledovným schválením spoločnosťou. Ak spoločnosť tieto úkony neschváli, konajúce osoby v mene spoločnosti nebudú právne zaviazané. Za právne úkony uzavreté osobami konajúcimi v mene spoločnosti, ktoré nesúvisia so vznikom spoločnosti a neboli ani uzavreté s odkladacou podmienkou následného schválenia vzniknutou spoločnosťou, zodpovedajú konajúce osoby v plnom rozsahu za škody, ktoré spôsobili.

V prípade zriadenia podnikateľského účtu je treba nahlásiť tento účet na príslušný daňový úrad, živnostenský úrad, zdravotnú a sociálnu poisťovňu. Samozrejme ste povinný hlásiť každú zmenu alebo zrušenie účtu na daných inštitúciách.

Výhody zriadenia podnikateľského účtu:
  1. Oddelenie súkromných a firemných peňazí – zriadenie samostatného účtu Vám poskytne lepší prehľad o firemných peniazoch, transakciách a podobne.
  2. Súkromie – striktné oddelenie súkromných a firemných peňazí neumožní Daňovému úradu, prípadne účtovníkovi nahliadať do súkromných účtov.
  3. Jednoduchšie a lacnejšie účtovníctvo – účet neobsahuje peňažné operácie, ktoré by bolo potrebné účtovať do osobnej spotreby. Cena účtovníctva sa zvyčajne odvíja od počtu položiek, v prípade samostatného firemného účtu nebudú zaúčtovane súkromné položky.
  4. Náklady na účet ako výdavok - ďalšou nespornou výhodou je možnosť dať si náklady spojené so založením a prevádzkovaním takéhoto účtu do výdavkov, tým pádom znížiť základ dane.
  5. Ochrana súkromného majetku pred exekúciami – V prípade situácie , že nebudete schopný plniť svoje záväzky a účet vám zablokuje exekútor, stále vám ostane váš súkromný účet. Ideálne je nemať účty v rovnakej banke.

Disponovanie s podnikateľským účtom

Disponovať s účtom podnikateľa, môže len osoba na to splnomocnená. Banke je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie. Každá banka ma odlišnú úpravuprávomoci disponent. Fyzická osoba je vedená ako disponent účtu pri zriadení účtu a žiadne ďalšie preukazovanie dispozičného práva sa nevyžaduje.

Cena

Vedenie podnikateľského účtu je vo všeobecnosti drahšie ako bežného účtu. Banky poskytujú pri zriadení podnikateľského účtu rôzne balíky služieb, ktoré umožňujú šetrenie na bankových poplatkoch a podobne, takže v určitom prípade (napr. veľa transakcií) vás to môže vyjsť podstatne lacnejšie. Slovenská sporiteľňa poskytuje vedenie účtu zadarmo, v prípade ak mesačný zostatok na účte dosiahne sumu 10 000 Eur.

Či už sa odhodlať k založeniu podnikateľského účtu, to si musí zvážiť každý sám. Pre väčšinu podnikateľov prevažujú výhody a banky sa tešia narastajúcej popularite podnikateľských účtov.
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk