VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Podnikanie na Slovensku

Podľa prieskumu agentúry Bloomberg z januára 2014 sa na Slovensku podniká najhoršie z okolitých krajín. Prieskum zahŕňal región východnej Európy a centrálnej Ázie, ktorý tvorí spolu 21 krajín. Slovensko sa v rebríčku umiestnilo až na 14. mieste, pričom na prvých troch miestach rebríčka sa umiestnili naši susedia v poradí Poľsko, Česko, Maďarsko. Ak teda uvažujete o odchode Vášho biznisu za hranice, Vaše pohnútky sú do veľkej miery objektívne odôvodnené.

Najväčším problémom podnikania na Slovensku je podľa agentúry Bloomberg vysoká náročnosť pri zakladaní podnikania a tiež byrokracia v priebehu podnikania. Značne tiež zaostávame aj vo vysokých nákladoch práce a materiálu vrátane energií. Nedostatkom podnikania na Slovensku sú tiež relatívne vysoké náklady na prepravu tovaru spôsobené zlou dopravnou infraštruktúrou.

Projekt bývalého ministra hospodárstva Juraja Miškova (SaS) s názvom Singapur mal do istej miery eliminovať problémy, s ktorými sa boria začínajúci podnikatelia na Slovensku. V pláne bolo umožniť, aby registrácia novej firmy netrvala viac ako tri dni. Základné imanie najpoužívanejšej právnej formy – spoločnosti s ručením obmedzeným – malo byť podľa návrhu iba dobrovoľné. Zjednodušiť sa malo tiež stavebné konanie a iné druhy správnych konaní, ktoré s súčasnosti prekvitajú nadmernou byrokaciou.

Poradie krajín v v regióne východnej Európy a centrálne Ázie v prieskume agentúry Bloomberg - Najlepšia krajina na podnikanie:

1. Poľsko
2. Česko
3. Maďarsko
4. Cyprus
5. Turecko
6. Bulharsko
7. Rusko
8. Rumunsko
9. Chorvátsko
10. Litva
11. Slovinsko
12. Estónsko
13. Lotyšsko
14. Slovensko
15. Ukrajina
16. Kazachstan
17. Macedónsko
18. Gruzínsko
19. Albánsko
20. Bielorusko
21. Arménsko
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk