VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Výpis z obchodného registra je dostupný už aj na pošte

Snahu predchádzajúcej vlády o zníženie byrokracie na Slovensku trochu priškrtila vláda jednej strany Róberta Fica. Táto totiž zariadila presun financií určených na rozvoj projektu integrovaných obslužných miest (IOM) do iných oblastí (zväčša takých, ktoré umožňujú lepší marketing pôsobenia vlády alebo takých, ktoré umožnia zadávanie štátnych zákaziek sponzorom strany).

V pôvodnom zámere IOM ich malo byť totiž za výdatnej finančnej podpory štátu zriadených na území Slovenska viac ako dvetisíc. Ich zriaďovateľmi mali byť okrem pošty aj iné subjekty s napojením na verejné financie, ako napríklad obce alebo VÚC. Pôvodne bolo projektované aj omnoho širšie spektrum služieb, ktoré mali pracoviská IOM poskytovať. Overenie pravosti podpisu, získanie výpisu z obchodného registra alebo získanie výpisu z katastra tak malo byť dostupné aj v malých obciach.

Realita je však dnes iná a namiesto hustej siete IOM je v súčasnosti vybudovaných iba dvanásť integrovaných obslužných miest. Dostupné sú na poštách Banská Bystrica 8, Bratislava 4, Bratislava 216, Komárno 1, Košice 19, Liptovský Mikuláš 1, Lučenec 1, Nitra 3, Poprad 2, Prešov 10, Trenčín 1, Žilina 2.

Cena za výpis z obchodného registra na pošte je 4,- EUR bez ohľadu na počet jeho strán.
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk