VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Koľko stojí výpis z obchodného registra

Výška poplatku za výpis z obchodného registra závisí od toho, kde sa výpis pokúsite získať. Po rozšírení siete integrovaných obslužných miest (IOM) na poštách vychádza tento spôsob získania výpisu zrejme najlacnejšie. Slovenská pošta, ktorá integrované obslužné miesta prevádzkuje totiž stanovila jednotný poplatok výške 4,- EUR za vyhotovenie jedného exempláru výpisu z obchodného registra použiteľného na právne úkony.

Cena za vyhotovenie výpisu z obchodného registra u notára nie je fixná a závisí od počtu strán výpisu, ktorý notár vyhotovuje. U notára totiž platíte poplatok vo výške 1,33 EUR bez DPH za každú stranu, ktorú želaný výpis z obchodného registra obsahuje (notár totiž overuje zhodu vytlačeného výstupu z informačného systému zo skutočným stavom údajov v danom informačnom systéme). Okrem toho u notára zaplatíte aj poplatok vo výške 0,70 EUR, ktorý notár platí Notárskej komore za prevádzkovanie informačného systému, vďaka ktorému bolo notárom umožnené pristupovať k údajom zapísaným v obchodnom registri a vydávať výpisy z obchodného registra na právne úkony na počkanie. Po pripočítaní dane z pridanej hodnoty je cena za výpis z OR u notára, ktorý má 2 strany 4,03 EUR, za 3-stranový výpis zaplatíte 5,63 EUR a za výpis, ktorý má štyri strany uhradíte notárovi poplatok vo výške 7,22 EUR. Na záver len dodám, že väčšina výpisov z obchodného registra aktívnych slovenských firiem má tri strany.

Čo sa týka získania výpisu z obchodného registra priamo na registrovom súde, cena sa nezmenila a takýto výpis stojí 6,50 EUR bez ohľadu na počet strán výpisu. Tento poplatok platíte za každý vydaný rovnopis výpisu z obchodného registra. Tu je však vhodné poznamenať, že súdny poplatok za vydanie výpisu sa uhrádza v kolkových známkach a na väčšine registrových súdov nie je možné kolkové známky priamo zakúpiť. Preto odporúčam získať kolkové známky na úhradu poplatku za výpis vopred na pošte. Nakoniec ešte dodám, že na registrovom súde Vám vydajú výpis iba tej obchodnej spoločnosti, ktorá je na danom súde registrovaná. To znamená, že na Okresnom súde Bratislava I nezískate výpis obchodnej spoločnosti so sídlom v Žiline.

Výpis z obchodného registra na právne úkony si môžete nechať obstarať nami na kľúč. Cena za výpis je 6,50 EUR bez ohľadu na počet strán, ktorý Váš výpis má. Využitím našej služby ušetríte svoj čas, ktorý veríme, že je drahý. Notár, registrový súd a či pošta, návšteva ktorejkoľvek z nich Vám ukrojí z Vášho času najmenej polhodinu.
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk