VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Notári v Bratislave

K dnešnému dňu v Bratislave sídli 66 notárskych úradov. Na každom z týchto notárskych úradov je možné získať výpis z obchodného registra na právne úkony v listinnej podobe na počkanie. Cena za výpis z OR u notára závisí od počtu strán výpisu. Bližšie informácie o cene výpisu u notára.

Babíková Babeta JUDr.

Kukuričná 1

Bratislava

83103

Bauer Stanislav JUDr.

Karadžičova 8/A

Bratislava

82108

Bayerová Ružena JUDr.

Továrenská 8

Bratislava

81109

Blaho Roman JUDr.

Mostová 2

Bratislava

81102

Böhmová Soňa JUDr.

Medená 18

Bratislava

81102

Boledovičová Jana JUDr.

Ružová dolina 14

Bratislava

82109

Borovičková Jana Mgr.

Trenčianska 53/B

Bratislava

82109

Bošanská Irena JUDr.

Budatínska 1

Bratislava

85101

Bukovčáková Miriam JUDr.

Cukrová 14

Bratislava

81108

Cintavá Mária JUDr.

Trnavská cesta 1

Bratislava

83104

Čížová Magdaléna JUDr.

Lehotského 6

Bratislava 1

81105

Ďuriač Ondrej JUDr.

Rajská 3

Bratislava - Staré mesto

81108

Floriánová Ľubica JUDr.

Hodžovo nám. 3

Bratislava

81106

Folbová Oľga JUDr.

Hraničná 18

Bratislava

82105

Gontkovičová Martina JUDr., PhD.

Zochova 5

Bratislava

81103

Grexová Anna JUDr.

Galvaniho 15/A

Bratislava 2

82104

Grófiková Zuzana JUDr.

Seberíniho 1

Bratislava 2

82103

Hlavnová Daniela JUDr.

Jašíkova 2

Bratislava

82103

Horňáková Jana JUDr.

Štúrova 4

Bratislava

81102

Hroteková Miriam JUDr.

Račianska Mýto 1/A

Bratislava

83102

Hrušovská Helena JUDr.

Grösslingova 58

Bratislava

81109

Hudecová Dagmar JUDr.

Dunajská 8 (Tatra Grand Residence)

Bratislava

81108

Imrišová Eva JUDr.

Junácka 1

Bratislava

83104

Jenis Juraj JUDr.

Račianska 66

Bratislava

83102

Ježková Petra JUDr.

Wolkrova 2/A

Bratislava - Petržalka

85101

Joanidisová Ludmila JUDr.

Plynárenská 7/C

Bratislava

82109

Jurášková Viola JUDr.

Grösslingova 10

Bratislava 1

81109

Juríková Alžbeta JUDr.

Župné nám. 9

Bratislava 1

81103

Kaan Miloš JUDr.

Kutlíkova 17

Bratislava

85102

Kohútová Ivona JUDr.

Sabinovská 10

Bratislava 2

82102

Kováč Marian Mgr.

Zámocká 6

Bratislava

81101

Kováč Miloslav JUDr.

Zámocká 6

Bratislava 1

81101

Kováčová Jarmila JUDr.

Gajová 13

Bratislava

81109

Kövesiová Jana JUDr.

Medená 12

Bratislava

81102

Kriško Peter JUDr.

Mlynské nivy 43

Bratislava

82109

Kubovská Viktória Mgr.

Stromová 13

Bratislava

83101

Kudláčová Margita Mgr.

Ružová dolina 6

Bratislava

82108

Kucharovičová Mária JUDr.

Odborárske nám. 3

Bratislava

81107

Leškovský Tomáš Mgr.

Záhradnícka 6

Bratislava

81108

Lúčanová Ingrid JUDr.

Vajnorská 80

Bratislava

83103

Macák Ivan JUDr.

Plynárenska 7/C

Bratislava

82109

Malíková Mária JUDr.

Hurbanovo námestie č. 5

Bratislava

81103

Mikušová Jana JUDr.

Klobučnícka 4

Bratislava

81101

Papanková Adriana JUDr.

Pri starej prachárni 14

Bratislava 3

83104

Pavlovič Miroslav JUDr.

Grösslingova 6-8

Bratislava

81109

Pavlovičová Marta JUDr.

Šafárikovo námestie 4

Bratislava

81102

Plichtová Ida JUDr.

Račianska 69/A

Bratislava

83102

Pohronská Katarína JUDr.

Grösslingova 6-8

Bratislava 1

81109

Polakovičová Jarmila JUDr.

Detvianska 14

Bratislava

83106

Ravluk Dezider JUDr.

Banskobystrická 16

Bratislava

81106

Ravluková Dagmar JUDr.

Drieňová 27

Bratislava 2

82101

Rebrová Luciana JUDr., PhD.

Einsteinova 24, Auparktower

Bratislava

85101

Schweighoferová Tatiana JUDr.

Nám. Martina Benku 26

Bratislava

81107

Sporková Mária JUDr.

Vajnorská 1

Bratislava 3

83104

Sporková Monika Mgr.

Vajnorská 1

Bratislava

83104

Szabová Miriam JUDr.

Špieszova 2

Bratislava - Karlova Ves

84101

Šikutová Daniela JUDr.

Panenská 6

Bratislava

81103

Šimková Mária JUDr.

Brižitská 4

Bratislava

84102

Šúrková Tatjana JUDr.

Miletičova 1

Bratislava

82108

Tkáčik Marián JUDr.

Nitrianska 3

Bratislava 2

82108

Valová Katarína JUDr.

Moyzesova 3

Bratislava

81105

Vidovenec Roman JUDr.

Bajkalská 5/B

Bratislava

83104

Vlha Ľubomír JUDr.

Námestie M. Benku 5

Bratislava 1

81107

Vršanská Tatiana Mgr.

Družstevná 2

Bratislava

83104

Wiegerová Agáta JUDr.

Lamačská cesta 3

Bratislava

84104

Žiaková Katarína JUDr.

Galvániho 15/A

Bratislava

82104

Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk